pages_kurser

Frågor och svar om häxkonsten

 

Varför kallar du dig häxa?
För att det är häxa jag är i själ och hjärta. För mig finns det inget bättre ord för att beskriva en människa som känner kärlek till Moder Jord, har en känsla av ansvar inför Henne och en strävan efter att utforska Varats hemligheter. Men det finns många som känner som jag fast de inte kallar sig häxor. En får väl kalla sig vad en vill.

 

Men häxa är väl något ont?
Nej, att häxor är onda är en fördom som har ärvts från medeltiden. Häxor förr var kloka män och kvinnor med kunskap om livet och döden, sjukdom och läkekonst, även om en del av den kunskapen idag måste kallas vidskepelse. Vetenskapen hade inte hunnit så långt då och även de utbildade medicinarna förordade många underliga botemedel.
Kyrkan var den som tillsammans med världsliga myndigheter tog initiativet till medeltidens häxjakt. Många präster såg de självständiga och rådiga häxorna som ett hot mot den makt de själva ville ha över folket.

 

Vad tror häxorna på?
Häxkonsten är en urgammal religion med rötter i mänsklighetens barndom. Det är en religion utan heliga skrifter och tempelbyggnader och borde nog inte ens kallas religion. Det är bättre att kalla det en folktro, som bland annat går ut på att det finns liv efter döden, att vi kan komma i kontakt med våra döda och att det finns naturväsen överallt i naturen. Häxkonsten har gudanamn i mängder, och gudarna kan ses som olika aspekter av den gudomliga kraft som genomtränger allt skapat. Den finns i varje människa, djur, växt och sten. I naturen förnims den gudomliga närvaron ofta tydligare än mitt i samhällslivet.

 

Är häxkonst och shamanism samma sak?
De påminner om varandra, men shamanismen har sin hemort bland ursprungsbefolkningarna och använder av tradition andliga tekniker som trumresa, transdans, utesittning, sångsökning m.m. Häxkonsten är friare än shamanismen – en häxa får göra precis som hen vill och behöver inte följa någon tradition. Många häxor använder sig av shamanska tekniker, men långt ifrån alla.

 

Vad menar du med häxkonst?
Med häxkonst menar jag konsten att vara häxa, vilket innebär att söka och förvärva en kunskap om livet, om mig själv och om ceremonierna. Jag använder ordet i singularis och skriver gärna med stor bokstav, Häxkonsten.

 

Vad är magi?
Jag tror att verkligheten är formbar efter våra tankar och önskemål. Det är vi människor som tillsammans formar livet på jorden. En del formar verkligheten med hjälp av makt och pengar, men vi som saknar det kan påverka på andra sätt. Som hjälpmedel kan jag använda altare, gudabilder, ceremonier, trumma, sång, dans, meditation m.m. men det avgörande för magins framgång är den kraft som kanaliseras inom mig och genom mig. Hjälpmedlen har enbart en stärkande funktion.
Men det är ändå inte säkert att det blir som jag vill. Gudarna har kanske andra planer eller så tar det bara mycket längre tid än jag trodde.

 

Är häxa och wicca samma sak?
Nej, wicca är en särskild inriktning. Wicca-häxor är organiserade i grupper som kallas covens. Det som sker i ett coven är hemligt men de lär ha många regler och ritualer. Själv tillhör jag inte wicca, utan är en helt fristående häxa. De flesta jag känner är fria häxor men några är Avalonprästinnor som har fått utbildning i England och några har gått Sofiasamfundets prästinneutbildning.

 

Är häxa och prästinna samma sak?
Ja, det kan det vara. Häxan med sin fria naturreligion är också en prästinna som tjänar den gudomliga kraften, vilket namn hon nu ger den. Den enda skillnaden är att häxa kan man vara helt för sig själv, men en prästinna har en roll i samhället. Hon kan stå till tjänst genom att leda ceremonier, välkomna nya barn, viga samman älskande par och hålla begravningsceremoni för den som har gått över till den andliga världen. Hon kan också lyssna och ge tröst och råd.

 

Är du en kristen häxa?
Det skulle en kanske kunna säga, eftersom Jesus Kristus och Jungfru Maria ingår bland de gudakrafter jag vänder mig till (tillsammans med Oden, Njord, Freja, Hel med flera). Men jag vill ändå inte kalla mig kristen, eftersom jag tycker att kyrkan har svikit sin uppgift att vara språkrör för Jesus Kristus. Han var rebell och shaman och hans viktigaste budskap var att Gud finns i varje människa. Kyrkan är för mycket av institution, maktapparat, hierarki, dogmer, självgodhet och trångsynthet. Om kyrkan ska ha en framtid måste den förändras. Och att folk ska fortsätta att avgränsa sig gentemot andras religioner har heller ingen framtid i sig. Var och en får väl tro på sitt sätt – låt oss enas i det och acceptera varandras tro.
Jag kallar mig hellre hedning och menar med det att jag är anhängare av den gamla folktron.

 

Vilka årshögtider firar du?
Vintersolståndet, Vårdagjämningen, Sommarsolståndet, Höstdagjämningen och Alvablot. Det sistnämnda infaller vid Allhelgonahelgen. Jag har skrivit mycket om Årshögtiderna och hur vi firar dem i min bok Hellre häxa än präst.