Jag gör en snögubbe

19 februari, 2010

En snögubbe har jag nog inte gjort sen Martin var liten och han reste till Kina idag. Som Kahlil Gibran säger i “Profeten”: Era barn är inte era barn … deras själar dväljs i morgondagens hus, som ni inte kan besöka, ens i era drömmar … Ty livet vänder inte tillbaka och dröjer inte hos den dag som flytt.
Men snögubben var rolig att göra!