Friedensreich Hundertwasser

17 mars, 2010


Friedensreich Hundertwasser (1928 – 2000) är en av mina stora förebilder i livet. Han var bildkonstnär och arkitekt och gick helt sin egen väg. Hans hus finns i många hörn av världen. I Wien ligger det fantastiska hyreshuset på bilden med träd som sticker upp ur taket.
Han hävdade den s.k. “Fönsterrätten”. Det innebar att en hyresgäst hade rätt att måla ytterväggen runt sina fönster, så långt som han kunde nå med penseln. När man gick nere på gatan skulle man på långt håll se att “där bor en människa som skiljer sig från sina grannar.”