Politik för häxor!

9 mars, 2010

En sån politik finns det, ett grönt parti som arbetar för allt det som häxor engagerar sig i: gröna städer och levande landsbygd, kretsloppsekonomi, närproducerad och ekologisk mat, skydd av skogar och våtmarker, rena sjöar och hav, djurens rättigheter, förnyelsebar energi, rättvis handel, antirasism och antidiskriminering, jämställdhet, global solidaritet, fredlig konflikthantering och avrustning.
Läs mer på Miljöpartiet – De Grönas hemsida www.mp.se