Politiskt aktiv

19 mars, 2010


I 30-årsåldern var jag aktiv inom VP, men sedan gick jag över till NGO (non government organisations) Bl. a. har jag varit medlem i Svenska Freds, i Malmö Cykelgrupp som kämpade för en bilfri innerstad och i Blekinge var jag med i Rädda Barnen. I Röda Korset var jag endast med en kort tid, eftersom de inte accepterar häxor, trots att de säger sig vara religiöst neutrala.
Nu tänker jag igen att det måste vara varje människas plikt att ta del i politiken. Bättre att engagera sig efter förmåga än att förhålla sig passiv och sucka över hopplösa politiker. Därför har jag nyligen blivit medlem i Miljöpartiet.