Svar från andevärlden

14 mars, 2010


Jag har märkt att när jag ställer en fråga till andevärlden kommer svaret som en blixtsnabb minnesglimt. En situation jag en gång har upplevt dyker fram ur glömskan. Häpet inser jag att det egentligen inte finns något skäl att minnas denna oftast rätt bagatellartade händelse, men att den kastar ljus över den aktuella frågan. Symboliskt tolkat blir minnet ett förvånansvärt tydligt svar.
En skeptiker kunde här invända att detta är hjärnans fenomenala förmåga att dra paralleller och göra associationer. Ja, visst är hjärnan en sinnrik apparat. Men det verkar ändå finnas någon som skickar svaren via min hjärna. Det är som med mejl – de kommer ju inte från datorn, utan från någon som använder sig av datorn.