Häxkonst 4

9 april, 2010


Jag fortsätter min uppräkning av vad jag menar med häxkonst. Många tror att häxor sysslar med svart magi för att hämnas på och skada andra människor. Det är den åsikten som har gett häxan dåligt rykte. Men tvärtom menar alla ansvarsmedvetna häxor att skademagi bör undvikas. De bevingade orden ”An it harm none, do what ye will”, vilket har översatts “gör vad du vill så länge du inte skadar någon” och tron att ”allt man gör mot andra kommer tillbaka till en själv”, känner varje häxa med självaktning till.
En häxa vet att överlämna hämnden till Gudinnan, om någon trots allt skulle kränka henne och göra henne illa. Hon avstår från att hämnas av egen kraft, eftersom hon vet att allt hon gör kommer att falla tillbaka på henne själv.