Ekologisk mat

15 maj, 2010


Om alla hade handlat ekologisk mat skulle lantbrukarna gå över till ekologisk odling inom några år. Tänk vilken enorm förändring det skulle innebära för miljön! All besprutning skulle upphöra, och jorden och vattnet kunde långsamt befrias från gifter och konstgödning. Växtföljden inom odlingen skulle bli mer varierad, landskapet skulle fyllas av utegående djur och växt- och djurlivet i naturen skulle öka i mångfald.
Så stor makt har vi konsumenter. Varför använder vi inte den makten? Hur länge ska gamla vanor, misstro och okunskap hindra läkningen av Moder Jord?