En bok för alla häxor

13 juni, 2010


Till Isola av Madeleine Hessérus har jag nu läst för andra gången. Boken beskriver hur det är att helt lämna samhället och lära sig leva i skogen. Det är absolut inget jag själv vill göra, men det är ändå fascinerande att läsa om Tessas förvandling. Hon utgör en bild för allas vår längtan tillbaka till naturen och en känsla av att vara en del av ett stort levande sammanhang.
“Snabbt, på fötter som överraskande lätt anpassade sig till det nya underlaget, gick jag inåt skogen. Här fanns barrträd och lövträd som skyddade varandra och delade skuggor och dagrar, här fanns stora stenblock som vilade sina trötta kroppar i mossan, här fanns nedfallna grenar. Jag lyfte fötterna och satte ner dem igen, i väta eller bland torra kvistar. Jag fortsatte gå. Ett grönt tak välvde sig över mig, gröna väggar slöt sig kring mig, gröna portar öppnade sig, allt var löv och barr, jag gick vidare, längre och längre trängde jag in i denna ludna grönska och aldrig vände jag mig om.”