Vägen – Dào

30 juli, 2010


Ibland möter jag människor som är helt uppfyllda av sin övertygelse. Oftast är de religiösa, men de kan även vara ateister eller politiker. Gemensamt för dem är tron att just deras väg och just deras bild av verkligheten är de enda rätta. Genom att berätta för andra och försöka övertyga dem tror de sig göra något gott. De sprider ju ”det goda budskapet”.
Det kallas för att missionera och det är inget jag vill ägna mig åt. Har inte tiden kommit då varje människa får lov att finna sin egen väg? Ligger inte sanningen förborgad i varje människas inre? Det är dags att lyssna istället för att predika.
I respekt för varandras olika vägar kan vi kanske tillsammans hitta fram till en övergripande sanning. Nog måste den allomfattande kunskapen om världsalltets lagar vara större än en enskild läras dogmer?