Välfärd utan tillväxt

13 februari, 2011


I Egypten har folket sagt ifrån och i övriga världen kommer nu många att följa deras exempel. I Sverige har vi lyckligtvis ingen diktator och inget motsvarande förtryck att bekämpa; här är det snarare den heliga tillväxten som måste ifrågasättas. Den brittiske professorn i hållbar utveckling, Tim Jackson, har i veckan föreläst på svenska högskolor och i riksdagen och folk har stått i kö för att lyssna till honom. Hans bok Prosperity without Growth har nyligen kommit ut på svenska och heter Välfärd utan tillväxt.

Här finns en intervju med Tim Jackson:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=4340800
– Vi lägger ner enormt mycket pengar och arbetskraft varje år runt om i världen på att tänka ut nya sätt att ständigt öka produktionen och tjäna mer pengar. Om vi bara la en liten del av denna möda på att istället fundera ut hur vi skulle kunna nå välfärd utan ständigt accelererande tillväxt så skulle vi kunna nå väldigt långt, säger han.
Ja, vi måste hitta nya sätt att skapa välfärd. Det är inte sant att enda vägen till välfärd är att alla heltidsarbetar; tvärtom borde vi istället arbeta mindre och dela på jobben. Låt oss använda den kreativa och emotionella begåvning vi alla innerst inne har och tillsammans bygga ett helt annat och bättre fungerande samhälle.