Andlig vägledning genom tarot

13 maj, 2011


Häromdagen mötte jag via nätet en häxa, Månstråle, som jag spontant kände förtroende för. Det visade sig att hon genom sin hemsida erbjuder tarottolkningar av många olika slag och för olika syften. Jag ville gärna ta del av hennes kunskaper och bad henne göra en s.k. trekortstolkning, där man kan få vägledning och belysning av aktuella problem, deras orsaker och lösningar.
Jag måste säga att jag känner mig gripen och förundrad över hur mycket som kan komma fram i en sån här läggning. Månstråle känner inte mig och vi har aldrig träffats ”in real life”. Ändå beskriver hon ingående och träffsäkert min personlighet och karaktär. Det är mycket avslöjande och nyttigt, och det ger mig ny kraft att fortsätta arbeta med mig själv.
Jag vet att jag inte är ensam om att gång på gång behöva ta itu med mina speciella svårigheter, de som har grundlagts tidigt i barndomen, eller som jag rentav kan ha burit med mig från tidigare liv, vem vet.
Tolkningen som Månstråle gjorde för mig är som sagt mycket personlig och avslöjande men jag plockar ändå ut några bitar som smakprov. Jag utgår från att vi alla har våra problem och varför ska vi inte dela dem med varandra? Då blir det kanske lättare att bära dem.
Så här skriver hon bl.a: Det jag kan känna från dig är att du uppträder både som barn och vuxen i en och samma person. Ditt behov av att få bekräftelse och stöd från andra speglar din ena sida – barnets sida. Medan din andra sida känner ett stort behov av att få ta hand om dina närmaste och hjälpa till där det behövs – din vuxna sida.
Du är definitivt en sökare ut i fingerspetsarna. Det jag kan känna av kring dig är en vilsenhet som har sin botten i ditt stora behov av trygghet. Det är mycket viktigt för dig att känna trygghet, infinner sig inte den känslan hos dig så flyr du ifrån verkligheten och ifrån det obehagliga.

Om du vill veta mer om Månstråle, gå till www.andligutveckling.net.