Varför händer inget?

25 maj, 2011


Ja, varför händer inget?
Det frågar vi oss då och då. Vi tycker att livet har stannat upp, eller verkar passera utanför vår egen sfär. Inget positivt händer och vi förstår inte varför. Ofta finns då orsaken inom oss själva – det är vi som har bromsat flödet, det är vi som står och stampar utan att veta vad nästa steg ska bli.
När vi känner det så kan vi behöva en igångsättare. En sådan fann jag häromdagen på http://www.magharmoni.se Där erbjuder biomedicinaren Anton Hansson en gratis e-postkurs som heter Livsarkitekten. Den består av 7 olika brev med uppgifter, och syftet är att vi ska formulera våra mål i livet, öka vår motivation för att nå dem, lägga upp en strategi och utforma en plan.
Kursen är enkel och tydlig, även om den handlar om våra grundläggande livsproblem. Att förlora sitt mål ur sikte är vanligt, likaså att råka vilse och hamna på fel spår. Där kan nog de flesta känna igen sig. Därför vill jag rekommendera Antons kurs som, om man tar den på allvar och verkligen gör uppgifterna, kan föra långt.
Att sakna en klar riktning i livet är som att sitta på en båt mitt ute i havet och driva med vågorna, skriver Anton i första brevet. Ska vi nöja oss med det? Eller ska vi ta tag i rodret och styra ditt vi vill?