Längtan

29 juni, 2011Vi vill så gärna komma i förbindelse med något utanför oss själva, något högre, starkare, tryggare. Ur denna längtan föds all gudstro, all övertro, all tro på andar, änglar, guider.
Därmed inte sagt att de inte existerar. Men det vi förbiser är vår egen enorma potential att skapa himmelen, likaväl som vi kan skapa helvetet med våra destruktiva krafter.
Vi kan skapa himmelen och leva i det ljuset, men vi måste även känna till helvetet, så att vi kan undvika det och låta bli att bidra till det.