Vem kan lösa gåtan?

16 juli, 2011


Vem kan berätta vad den här muren har använts till? Den finns i Höör, i ett skogsområde som heter Gyldenpris. Muren omgärdar en fyrkant på cirka 10,5 x 10,5 m och kan inte ha varit ett hus. Den är inte horisontellt byggd utan sluttar brant. Vid dess nedersta punkt finns en öppning. Ungefär i mitten av fyrkanten finns en fördjupning. Kan det möjligen ha varit en källa?
Muren är mellan 30 och 60 cm hög. För att vara en fålla är den för låg och måste då ha förstärkts med en gärdsgård. Men egentligen behövs det inte murar för att bygga en gärdsgård av slanor. Varför har då någon lagt ner många timmars slit för att bygga den här muren?
Hur gammal den är kan förstås vara svårt att avgöra, men en ledtråd ger de stora uppvuxna träden inne i fyrkanten, varav ett har rasat av ålder. Även några stenar har rasat ner från muren. Stenarna är endast lagda på varann, inte murade.
Du hittar den om du går på Gamla Hörbyvägen ut från Höör. Vid tätbebyggelsens slut passerar du Ekgatan, där det ligger en bilverkstad. I hörnet av Ekgatan – Hörbyvägen går det på höger sida en stig in i skogen. Först är det bara låga hasselbestånd. Efter cirka 80 meter korsar stigen en mycket liten bäck med en stor, planhuggen sten som bro. Den stenen är i sig värd uppmärksamhet och borde också få sin förklaring. Men tyvärr fungerar den inte så bra som bro, så i vårflods- och regntider måste man ha stövlar för att ta sig över.
Efter cirka 40 meter går stigen tvärs genom en nerrasad stenmur som mest liknar en låg jordvall. 25 meter efter den svänger stigen till höger och nu kommer man upp på en ås, bevuxen med höga lövträd, mest ek och bok. Efter 50 meter hittar du stenmuren i en sänka till vänster.
Om du vet eller kan gissa vad muren använts till får du gärna höra av dig. Mina kontaktuppgifter finns under fliken Kontakt.