Moderskap

30 augusti, 2011


De var så små.
Jag ville ge dem allt
men hade ingenting.
Min famn var stängd
ingen hade öppnat den
mina händer
hade ingen värmt
min ömhet var inlåst
blev till vånda, till oro
till skuldkänslor.
När jag befriades
var det för sent.
E.C. 2011