Höör – en Fairtrade City?

26 januari, 2012


För 2 år sedan lämnade jag in en motion till Kommunfullmäktige i Höör med ett förslag att man ska undersöka möjligheterna av att göra Höörs kommun till en Fairtrade City. Igår gick den äntligen igenom. Det betyder inte att Höör i slutänden säkert blir det, men det är i vart fall en bra början. Nu ska enligt motionen en grupp tillsättas med syfte att ta reda på vad det innebär att vara en Fairtrade City, vad som krävs och vad det kostar.
Över 50 kommuner i Sverige har hittills blivit Fairtrade Cities. I Skåne är det Malmö, Lund, Landskrona och Ängelholm, och Helsingborg sällar sig snart till dem. Det betyder att man i dessa kommuner arbetar för en hållbar utveckling genom att stötta bl. a. kaffe-, te- och bananodlare så att de får rimliga löner och kan bygga skolor och sjukstugor i sina byar.
Om du vill läsa mer om Fairtrade City gå in på http:www.fairtrade.se/
Vill du läsa motionen i in helhet hittar du den på www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=204704