Folkkampanjen för Gemensam Välfärd

25 oktober, 2013

folkkampanjen 1

Jag vill sprida att det har bildats en partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att arbeta för utveckling av den gemensamma välfärden genom att påverka opinionen inför valet 2014, bl.a. genom landsomfattande manifestationer.

 

Den 21 september lyssnade jag i Göteborg till lärare och vårdpersonal som samlats till demonstration. Samtidigt demonstrerades det på 9 andra platser i landet, framförallt de stora städerna. Budskapet var att den behovsstyrda, generella välfärdspolitiken under mer än 20 års tid gradvis har nedmonterats och ersatts av en vinstdriven, marknadsstyrd ”välfärd”. Under paroller som ”valfrihet” och ”försvara välfärdens kärna” plundras våra gemensamma tillgångar. Skattesänkningar som först och främst gynnat de rikas och välbeställdas privata konsumtion underminerar den solidariska och demokratiskt styrda välfärden.

 

Resultaten är uppenbara. Från att ha varit världsledande i uppbyggnaden av en generell och relativt jämlik välfärd, har Sverige blivit världsledande i privatiseringar, avregleringar och en skenande ojämlikhet. Samhället slits alltmer isär av växande klass- och inkomstklyftor.

 

Det får vara nog nu av nedskärningar, privatiseringar och vinstdrift av vård, skola och omsorg! Vår gemensamma välfärd ska rustas upp och styras demokratiskt för människors behov och inte för vinstdrivna bolag.

 

Du kan gå med i Folkkampanjen genom att anmäla dig på http://valfardskampanjen.se. Där finns också mer information.