Arkiv för juli, 2023


En dikt av Hjalmar Gullberg

10 juli, 2023

 

Eftersom alla är upptagna jämt och har mycket att göra,

 

är det av största intresse att någon går bort från det hela

 

för att på avstånd begrunda vårt faktiska läge i nuet

 

och tyda de hemliga lagar som innerst behärskar vårt liv.

 

Ärade samtid, min sång vill betona att världen behöver

 

någon som bor på en ö i en grotta och vakar och lyssnar

 

vid tillvarons gränser, en andlig spion,

 

en utpost i ingen mans land.