Böcker

Detta är de böcker jag hittills har publicerat. Du kan beställa dem på bibliotek, och de flesta går att köpa på Bokus eller Adlibris. En del finns även som e-böcker, som också kan lånas på bibliotek eller köpas.

 

Häxorna i Småland

Bokförlaget LEVA 2020
ISBN 978-91-981057-2-7
 
Boken berättar om den varma sommaren 2018 då tre kvinnor träffas och håller ceremonier, umgås och löser problem med hjälp av klokskap och magi. Udda personligheter samsas och låter var och en komma till sin rätt. Bokens huvudperson är Johanna som förekom redan i ”Häxan som steg av tåget” från 2002. Nu har hon fyllt 72 år och kämpar för att komma tillrätta med sorg och ensamhet och finna ny tillförsikt och glädje i livet.
 
“Häxorna i Småland” är alltså den uppföljare till “Häxan som steg av tåget” som så många har efterfrågat under årens lopp. Nu blev den äntligen skriven.

 

 

ceremonibok-omslag

Ceremonibok

Bokförlaget LEVA 2016
ISBN 978-91-981057-2-8
 
Boken innehåller ceremonier för livets alla skiften. Där finns först och främst de vanliga familjeceremonierna, som namngivnings- och välkomstceremonier, vigsel-, handfästnings- och begravningsceremonier.
 
Sedan kommer de minst lika viktiga “rites de passages”, som övergångsrit i puberteten, övergångsrit vid livets mitt, övergångsrit när man går i pension och invigningsrit för kvinnor efter menopausen. Den sistnämnda är den som kallas The Croning Ceremony på engelska. Den har tidigare inte varit så omtalad i Sverige men nu hoppas jag att det blir ändring på det.
 
Allra sist beskriver jag en nyårsceremoni som är tänkt att vara ett återkommande inslag varje årsskifte. Ceremonierna i boken har inspirerats av de ceremonier som jag då och då håller för människor som vill ha ett nytt och annorlunda sätt att fira viktiga högtider och händelser i livet. Jag önskar att den ska vara till nytta för alla som själv vill hålla dessa alternativa ceremonier. I bokens början finns därför även råd och anvisningar om hur en kommer igång med denna mycket betydelsefulla syssla.

 

 

vinterljus omslag

Vinterljus

Bokförlaget LEVA 2015 och 2020
ISBN 978-91-978762-9-2
 
Detta är min hittills enda diktsamling. Titeln “Vinterljus” syftar på det som ger oss hopp när livet är som mörkast och svårast. Det är ljuset som finns trots dimma, regn och kyla, natt och stormskyar. Det finns där ÄNDÅ, det finns bakom allt som ser hopplöst ut. Vinterljus, ljuset i mörkret, är livets paradox.
 
Boken har tillkommit i samarbete med Teo Törnqvist, min livskamrat sedan 1980. Hans foton bär på en stämning av gåtfullhet och tidlöshet som stämmer väl överens med innehållet i dikterna. Vinterljus kan ju också vara nästan smärtsamt vackert, när kristallerna glittrar i rimfrosten, när solen lyser över snön, när träden avtecknar sig svarta och kala i en källas spegelyta.

 

 

pages_ovningsbok

Övningsbok för häxor

Bokförlaget LEVA 2013, 2018
ISBN 978-91-981057-0-4
E-bok ISBN 978-91-978762-1-6
 
Den här boken är skriven för dig som går och känner på dig att du egentligen är häxa men vill veta mer om vad det innebär. Boken innehåller 52 övningsuppgifter. Förut var den en brevkurs, men jag har ändrat en del och lagt till fler förklaringar, så att man lättare ska kunna göra uppgifterna på egen hand. Helt ny är den sista uppgiften som handlar om hur man kan inviga sig själv till häxa.

 
Maria omslag

Boken om Maria

Bokförlaget LEVA 2014
ISBN 978-91-978762-6-1
E-bok ISBN 978-91-978762-7-8
 
Vad ska vi tro om en kvinna som föder barn efter barn efter barn, utan att vara gift? Och det i 1800-talets Sverige? Det ligger nära till hands att gissa på prostitution och avsaknad av moral, att hon blev utnyttjad och att fäderna var flera olika. Men kanske var det inte alls så. Det verkar som om moraluppfattningarna på den tiden ibland kunde vara friare än under 1900-talet. Möjligen levde ännu den gamla sed kvar, som gick ut på att män som hade ekonomiska möjligheter kunde hålla sig med en frilla och fick barn med henne.
Maria har levat, hon är ingen fiktiv gestalt. Hennes data går att finna i 1800-talets kyrkböcker och det är hennes ansikte som pryder omslaget. Vem som var far till hennes barn har hittills varit en obesvarad fråga, men i denna gripande kärlekshistoria framträder en gestalt som skulle kunna vara den rätte.

 

pages_sarananda

Sarananda – en saga för vuxna

Bokförlaget LEVA 1998
ISBN 978-91-974866-7-5
E-bok ISBN 978-91-978762-5-4
 
I Sarananda har jag levt mig in i hur det kan vara att dö. Boken handlar om en åttioårig kvinna som går över gränsen till den andliga världen och om hennes upplevelser där. Hon ser tillbaka på sitt jordeliv, från ålderdomen ner till den spädaste barndomen, och får nya insikter om varför hennes liv blev som det blev.
Boken kan medverka till en ny syn på livet och en tillförsikt inför döden.

pages_johannes

Johannes väg

Bokförlaget LEVA 1999
ISBN 978-91-630728-8-8
 
En ung man vid namn Johannes berättar i tillbakablickar om sin barndom och uppväxt. Under sina långa vandringar minns han den smärta och den utsatthet han då kände. Det är en hård tillvaro som beskrivs, med mobbning och känslor av utanförskap. Som vuxen blir han en sökande människa och finner så småningom sin egen väg i ensamhet.

 

pages_haxan_som_steg

Häxan som steg av tåget

Bokförlaget LEVA 2002, 2010, 2020
ISBN 978-91-631202-9-9
ISBN 978-91-981057-6-6
E-bok ISBN 978-91-978762-3-0
 
Häxorna har kommit tillbaka!
I våra dagar behöver de inte vara rädda för att bli förföljda och dödade som de blev under 1500- och 1600-talen. Nu kan de fortsätta sitt verk, bota, hjälpa och vrida rätt det som blivit snett.
Den här boken handlar om häxor av den oskuldsfulla, kloka och naturhängivna sorten. Den berättar om vad det innebär att vara häxa och om vad häxor gör. Och den handlar om Victoria som stiger av tåget och skapar sig ett eget liv. Må den inspirera dig att göra detsamma!

pages_riktiga_haxor

Riktiga häxor

Bokförlaget LEVA 2008
ISBN 978-91-974866-8-2
E-bok ISBN 978-91-978762-4-7
barnbok 7 – 12 år
 
Klara och Kasper brukar klä ut sig till påskkäringar men när de får veta att mormor Viola är en riktig häxa vill de hellre åka till henne under påsken. Där får de lära sig vad häxor håller på med om dagarna och de får börja i häxskola hos Viola.
Boken berättar om häxor som är snälla och som gör bra och roliga saker. Den utgör en motvikt till myten om den onda och farliga häxan. Såna häxor finns ju inte i verkligheten, men goda häxor finns det många!

 

 

 

pages_hellre_haxa
 

Hellre häxa än präst

Bokförlaget LEVA 2010
ISBN 978-91-978762-8-5
E-bok ISBN 978-91-978762-2-3
 
Många blir förvånade när jag kallar mig häxa, särskilt när de hör att jag har varit präst i Svenska kyrkan. Få fattar att jag menar allvar, och somliga tar till och med anstöt.
Det är för alla dem jag har skrivit den här boken, som delvis är självbiografisk men också en handbok med övningsuppgifter.
Du får veta vad det innebär att vara häxa och lär känna häxornas hedniska naturreligion. Boken vänder sig även till manliga häxor.
Boken finns numera åter att köpa, både som tryckt bok och som e-bok.
Recension: norrshaman

 

pages_nutida_vikingar

Nutida vikingar

Bokförlaget LEVA 2010
ISBN 978-91-978762-0-9
 
Vikingarna levde inte bara för tusen år sedan. I Sverige finns idag massor av människor som kallar sig vikingar, en del på lek, andra på fullt allvar. Här berättar de om sitt vikingaliv, om marknader de reser runt på i Norden och Europa, om mat, kläder och hantverk och om den speciella kultur som de har utvecklat sinsemellan. I boken blir även deras förhållande till den forna nordiska folkreligionen belyst; här skildras såväl handfästnings- och knäsättningsceremonier som årstidsblot till de gamla naturgudarna. Boken innehåller ett 30-tal intervjuer med aktiva vikingar, 24 helsidor i färg samt ett 60-tal svart-vita bilder.