Eta 2Utbildningar
Lågstadielärare 1968
Teol. kand. Präst 1985
Fil. mag. Litterärt skapande 2010
Dipl. dansledare i “Heliga Danser” 2016
Diplom i mediumskap 2018

 

Anställningar
Lågstadielärare 1969 – 1974
Präst i Svenska Kyrkan 1985 – 1988
Sfi-lärare 1988 – 1989
Vik. socialsekreterare 1990 – 1991
Flyktingsamordnare 1991 – 1996
Vik. socialsekreterare 2003 – 2004
Skrivarlärare KOM-VUX 2006 – 2007

 

Eget företag
Textilt konsthantverk 1974 – 1980
Författare 1996 och framåt
Kursverksamhet 1998 – 2010

 

Styrelseposter
Naturskyddsföreningen 1988 – 1991
Rädda Barnen 1996 – 1999
Miljöpartiet de Gröna i Höör 2011 – 2015

 

Medlemskap
Författarcentrum Syd
Sveriges Författarförbund