En kraftplats

17 oktober, 2012


När vi bodde i Blekinge lärde vi känna den blekingska naturen genom vandringar och övernattningar i skogen. Vissa platser återvände vi till gång på gång. Häromdagen var vi på besök där och kunde märka att de platserna nu har blivit kraftplatser för oss. Att komma till dem och ta in färgerna, dofterna och stämningen fyller oss med kraft och lycka. Det kändes som om träden och stenarna hälsade oss välkomna tillbaka, att de kom ihåg oss, likaväl som vi mindes dem.